1. Визначення та загальні положення.
1.1. Визначення.
Організатор – ТОВ «Бьюті Бутік Україна», власник сайту pro.paulmitchell.com.ua (далі – Організатор).
Сайт – сайт у мережі “Інтернет” – https://pro.paulmitchell.com.ua (далі – Сайт).
Користувач – фізична особа, яка користується послугами Сайту (далі – Користувач).
Партнер — салон краси (юридична особа або приватний підприємець), який надає послугу Користувачеві сайту з продажу та доставки продукції Paul Mitchell (далі — Партнер).
Персональні дані (далі – ПД) — Персональні дані (або особисті дані) — будь-яка інформація, що відноситься до певної або визначеної на підставі такої інформації фізичній особі (суб’єкту персональних даних), у тому числі його прізвище, ім’я, по батькові, рік, місяць, дата та місце народження, адреса, інша інформація, що заповнюється Користувачем, під час реєстрації особистого профілю.
Обробка ПД – дії з персональними даними, включаючи збирання, обробку, використання, анулювання та видалення ПД.
Конфіденційність ПД – збереження ПД у закритому від публічного доступу, безпечному місці на Сайті.
Обробка ПД – дії з ПД, що включають аналіз замовлень Користувачів, наданих ним даних, активність використання Сайту.
Анулювання ПД – видалення даних активності Користувача на Сайті.
Видалення ПД – повне видалення ПД із Сайту.
Загальнодоступні ПД – ПД, доступ до яких надано за згодою Користувача.
Замовлення – заявка Користувача на придбання Товару з каталогу Сайту, оформлена за допомогою заповнення відповідної електронної форми на Сайті.
Реєстрація – процедура оформлення особистого профілю Користувача для здійснення Замовлень та інших сервісів Сайту. У разі успішної реєстрації Користувач стає зареєстрованим.
Авторизація – ідентифікація зареєстрованого Користувача на Сайті за допомогою введення ідентифікаційних даних (логіна та пароля) у поля форми авторизації.
Файли cookies — фрагменти даних, що надсилаються веб-сервером і зберігаються на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу під час HTTP-запиту, намагаючись відкрити сторінку відповідного сайту.
IP-адреса – унікальна мережна адреса Користувача в мережі Інтернет, побудованої за протоколом IP.

2. Загальні засади.
2.1. Ця Політика відповідає нормам Конституції України (254к/96-ВР), закону «Про захист персональних даних», іншим законам та підзаконним нормативно-правовим актам, міжнародним договорам України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
2.2. Політика конфіденційності діє стосовно всієї інформації, яку Сайт може отримати про Користувача під час використання Сайту.
2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до Сайту Організатора. Організатор не несе відповідальності за зовнішні ресурси, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на Сайті.
2.4. Використання Користувачем Сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності, Угодою та умовами обробки ПД Користувача.
2.5. Користувач погоджується з умовами цієї Політики конфіденційності при оформленні Замовлення на Сайті та інших діях, що прирівнюються до Реєстрації.

3. Порядок введення в дію та зміни Положення.
3.1. Ця Політика Конфіденційності може бути змінена Організатором в односторонньому порядку шляхом розміщення на Сайті оновленої версії Політики. Нова версія Політики починає діяти з її розміщення на Сайті.

4. Склад персональних даних.
4.1. До складу ПД Користувачів входять:
ПІБ;
контактний номер телефону;
адресу доставки замовлення;
платіжна адреса Користувача;
Адреса електронної пошти.
4.2. Відповідальність за наслідки надання недостовірних чи недійсних ПД несе Користувач.
4.3. Організатор Сайту не несе відповідальності за відомості, які добровільно поширені Користувачем у загальнодоступній формі.
4.4. ПД Користувача, які збирає та обробляє Сайт:
Обов’язкові ПД, які Користувач добровільно та усвідомлено надає на Сайті, необхідні для виконання зобов’язань з боку Організатора та Партнерів, включаючи: ПІБ, номер телефону, адресу доставки замовлення, платіжну адресу, адресу електронної пошти.
Необов’язкові ПД, які Користувач добровільно та усвідомлено надає про себе, наприклад, дату народження, стать, тип волосся та інші дані, які запитує Сайт для проведення різних акцій серед Користувачів.
Дані, що автоматично одержуються Сайтом у процесі знаходження Користувача на будь-якій сторінці Сайту, за допомогою, встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення: IP-адреса, файли Cookie, інформація про браузер Користувача (або іншу програму, за допомогою якої Користувач здійснює доступ до сервісів Сайту) , вид операційної системи, геолокацій, активність Користувача, а також інші дані
4.5. Користувач створює особистий профіль під час реєстрації, а Організатор отримує доступ до облікового запису Користувача для обробки та надання послуг Сайту.

5. Ціль обробки персональних даних.
5.1. Здійснення дій, спрямованих на надання консультаційних, інформаційних та посередницьких послуг, у тому числі:
ідентифікація Користувача, зареєстрованого на Сайті для оформлення Замовлення;
надання Користувачеві доступу до ресурсів Сайту;
встановлення зворотного зв’язку з Користувачем з питань, що стосуються використання Сайту;
визначення місцезнаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству;
надання Користувачеві підтримки з питань, пов’язаних із використанням Сайту;
інформування Користувача за його згодою про новинки, спеціальні пропозиції, зміну цінової політики, новини та інші відомості від імені Організатора або від імені партнерів Організатора.
5.2. Умовою припинення обробки ПД та видалення особистого профілю є письмова вимога Користувача на e-mail: beauty@beautyboutique.com.ua.

6. Збір, обробка, захист, анулювання та видалення ПД.
6.1. ПД Користувача обробляються та зберігаються на Сайті з моменту оформлення Реєстрації. З моменту використання Сайту Користувач приймає та погоджується з умовами Угоди.
6.2. ПД Користувача, зокрема адресу доставки, вказану при оформленні замовлення, контактний телефон та адресу електронної пошти, передаються Партнерам для забезпечення доставки продукції Paul Mitchell®. Організатор не несе відповідальності за неправомірні дії, бездіяльність Партнерів, кур’єрських служб щодо ПД Користувача.
6.3. Користувач зобов’язаний повідомити актуальну інформацію для отримання замовлення. Організатор не несе відповідальності за невірно надану Користувачем інформацію. Користувач зобов’язаний своєчасно оновлювати та доповнювати інформацію у своєму особистому профілі, у міру зміни ПД.
6.4. Обробку ПД Користувачів здійснюють співробітники Організатора, допущені до роботи з персональними даними Користувача та підписали Угоду про нерозголошення ПД Користувача відповідно до чинних норм законодавства України.
6.5. Захист ПД передбачає збереження ПД Користувачів від несанкціонованого доступу третіх осіб у порядку, встановленому законодавством України.
6.6. Для анулювання та видалення ПД Користувача з Сайту Користувач надсилає відповідну заявку на e-mail: beauty@beautyboutique.com.ua. Співробітники Організатора, допущені до обробки ПД Користувачів, анулюють дані про активність Користувача, його особистий профіль та видаляють будь-яку інформацію, пов’язану з цим Користувачем. Користувач, у свою чергу, припиняє взаємодію із Сайтом.

7. Права Користувача та Організатора.
7.1. Користувач має право оновлювати, змінювати свої ПД, анулювати та видаляти свій особистий профіль на Сайті.
7.2. Організатор має право надавати ПД Користувачів третім особам, якщо це передбачено чинним законодавством (податкові, правоохоронні органи та ін.) або угодою з Користувачем.
7.3. Організатор не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, що надається Користувачем при реєстрації особистого профілю на Сайті та оформленні замовлення. Користувач несе відповідальність за достовірність зазначеної під час реєстрації на Сайті та оформлення замовлення інформації.

8. Форс-мажор.
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань у разі, якщо невиконання зобов’язань стало наслідком дій непереборної сили, а саме: пожежі, повені, землетрусу, страйку, війни, дій органів державної влади або інших незалежних від Сторін обставин.
8.2. Сторона, яка не може виконати зобов’язання, повинна своєчасно, але не пізніше 5 (п’яти) календарних днів після настання обставин непереборної сили письмово повідомити іншу Сторону, з наданням обґрунтувальних документів, виданих компетентними органами.

9. Прикінцеві положення.
9.1. Організатор Сайту має право будь-коли без згоди Користувача внести зміни до цієї Політики конфіденційності.
9.2. Оновлена ​​редакція Політики конфіденційності починає діяти протягом одного дня з моменту її розміщення на Сайті. У разі незгоди Користувача із внесеними змінами він зобов’язаний відмовитися від доступу до Сайту, анулювати свій особистий профіль та припинити використання матеріалів Сайту.
9.3. Всі питання щодо ПД слід надсилати до служби клієнтської підтримки на e-mail: beauty@beautyboutique.com.ua.
9.4. Згода Користувача на обробку ПД діє протягом усього терміну використання послуг, що надаються Сайтом.
9.5. Користувач може вимагати видалення наданих ПД через звернення на e-mail: beauty@beautyboutique.com.ua.